Rok 2012

Listopad 2012

 

W numerze: Gimnazjali?ci z Rybnej w Warszawie, relacja z sesji i ?wi?ta Niepodleg?o?ci, zaproszenie na niezwyk?? wystaw? o naszej gminie. Ponadto informacje o tym co zdarzy?o si? podczas gonitwy za lisem i zmaga? terenówek. Wreszcie sprawa najwa?niejsza. Jest ju? projekt nowych okr?gów wyborczych w gminie, ale…

 

 

Pa?dziernik 2012

 

W tym numerze: Mieszka?cy Kamienia wybrali patrona dla szko?y, relacje z sesji i z wielu imprez, które odbywa?y si? w gminie. Ponadto kolorowa wk?adka ze zdj?ciami uczniów klas pierwszych, których gor?co witamy w gazecie i w szko?ach. ?yczymy Wam samych pi?tek i szóstek i pochwa? w dzienniczkach.

 

 

Wrzesie? 2012

 

W numerze: Radni w szko?ach, mieszka?cy na imprezach. A tych nie brakowa?o: Do?ynki Gminne, ?wi?to Kie?basy Lisieckiej i II Parafiada. Relacje i fotoreporta?e. Poza tym medale dla stra?aków i pi?karzy LKS „Start” Kamie?, kolejne zwyci?stwa ma?ej Oli. O tym wszystkim i wielu innych wydarzeniach – przeczytacie w „Orce”.

 

 

sierpie? 2012

 

W numerze: ile zap?acimy za wod?, relacje z do?ynek w Przegini Duchownej i Rybnej, Po?egnania Lata w D?browie Szlacheckiej, jubileuszu Z?otych Godów. Marzenie o strefie ekonomicznej i zaproszenia na wrze?niowe imprezy, na których koniecznie trzeba by?. Ponadto fotoreporta? z Gminnych Zawodów Sportowo-Po?arniczych w Rusocicach.

 

 

Orka - lipiec 2012

 

W numerze: portowe wakacje, relacja z sesji i imprez, które odby?y si? w naszej gminie. Ponadto rozmowa z wójtem i przewodnicz?c? Rady Gminy Czernichów.

 

 

Czerwiec 2012

 

W numerze: Pikniki, turnieje, pokazy i igrzyska czyli relacje z naszych szkó? i przedszkoli. Go?cimy w D?browie Szlacheckiej, Brukseli, pytamy radnych, podpowiadamy co robi? w wakacje.

 

 

Maj 2012

 

W tym numerze: Gminne konkursy wiedzy rozstrzygni?te, Zdrowetki w ogólnopolskim finale konkursu, przyje?d?aj? Francuzi z Neuvy, z wizyt? w Czu?ówku. Ponadto sta?e rubryki i relacje.

 

 

Kwiecie? 2012

 

W tym numerze: debiutuj? 5 - letni poeci, radni podsumowuj? rok, w Kamieniu oceniaj? bagni??, a w Czernichowie kartki. Poza tym troch? historii i marze?, mokry list do redakcji, relacje z sesji i konkursów. A do tego - fotoreporta?e.

 

 

Marzec 2012

 

 

Luty 2012

W tym numerze: Rewolucji nie b?dzie – zapewnia wójt Szymon ?ytek w odpowiedzi na pog?oski o likwidacji szkó? i komunikacji aglomeracyjnej. Piszemy o podatkach, odwiedzamy seniorów, uczniów, przedszkolaków i stra?aków z Wo?owic

 

Stycze? 2012

W tym numerze: Anio?y i Smerfy w szopce czyli VI Gminny Przegl?d Przedstawie? Bo?onarodzeniowych zako?czony, 250 pocztówek do przyjaciela, paragrafy za bezmy?lno?? i 5 Zdrowetek. Brzmi dziwnie? Tym bardziej przeczytaj numer od deski do deski.