Rok 2008

MARZEC 2008

W numerze: Szybszy internet w naszej gminie; Szkolenie Stra?akw Ratownikw; VI Halowy Turniej w Pi?ce No?nej Seniorw; Cennik reklam w Orce; Temat miesi?ca - ?mieci; Harmonogram odbioru odpadw wielkogabarytowych.

 

KWIECIE? 2008

W numerze: Strategia Rozwoju Gminy Czernichw; Dop?aty obszarowe; Za?o?enia Programu Leader; Relacje z sesji; Orka sportowa: terminarze dru?yn; Jedzie, jedzie stra? ogniowa; konkurs w ZPO Czernichw

 

MAJ 2008

W numerze: Rozmowa z wjtem; Relacja z XXI sesji Rady Gminy; Wywiad z Mateuszem Wysoczy?skim; K?opotliwe podwy?ki; II Gminny Konkurs Pi?knego Czytania; Harmonogram imprez w ramach Dni Gminy.

 

CZERWIEC 2008

W numerze m.in. U so?tysa w Zagaciu Relacja z XXII sesji Rozmowa z Adamem Wysoczy?skim podsumowuj?ca rok 2007 Fragment kroniki SP w K?okoczynie Harmonogram zaj?? Lato na Wsi Terminarz rozgrywek o Puchar Wjta Orka o?wiatowa: wyniki testw gimnazjalnych w szko?ach.

 

LIPIEC-SIERPIE? 2008

W numerze m.in.: rzeczpospolita kolesi, czyli o zmianie granic sprawa Ko?a Gospody? z Kamienia relacja z sesji ostrze?enie dla grzybiarzy zaproszenie na 100-lecie szko?y w K?okoczynie Orka sportowa - Puchar Wjta Gminy Po?egnanie lata w D?browie Szlacheckiej.

 

LIPIEC-SIERPIE? 2008 WYDANIE SPECJALNE

W numerze m.in.: Nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Czernichw pra?atowi Stanis?awowi Murzynowi Relacja ze ?wi?ta Gminy 6 lipca 2008

 

WRZESIE? 2008

W numerze m.in.: Nowe stawki za wod? i ?cieki; Rozmowa z panem Wies?awem Fidelusem; Fundusz Alimentacyjny; Relacja z sesji; Remont w ZSRCKU w Czernichowie; Do?ynki Gminne w Rusocicach.

 

PA?DZIERNIK 2008

W numerze m.in.: - podsumowanie wykonania bud?etu za pierwsze p?rocze - relacja z sesji - Hubertus 2008 - historia kanalizacji w Przegini Duchownej - op?ata adiacencka - raz jeszcze - dotacje do kolektorw s?onecznych.

 

GRUDZIE? 2008

W numerze m.in.: - ile kosztuje o?wietlenie w gminie?; - kanalizacja w roku 2009; - relacja z XXX sesji Rady Gminy; - zimowe utrzymanie drg powiatowych; - przegl?d jase?ek; - podsumowanie sezonu Zwi?zku Hodowcw Go??bi Pocztowych.