Rok 2009

MARZEC 2009

W numerze m.in.: Relacje z wizyty Kardyna?a Stanis?awa Dziwisza w Czernichowie; Wywiad ze Starost? Krakowskim Józefem Krzyworzek?; Bezpieczniej w gminie - o posterunku policji w Czernichowie; Informacja o zmianach w ?wiadczeniach rodzinnych; Relacje z Turnieju Pi?ki No?nej Seniorów i Juniorów; a tak?e wykaz wa?nych numerów telefonów z terenu gminy Czernichów. Zapraszamy do lektury.

 

CZERWIEC-LIPIEC 2009

W numerze m.in.:Relacja i fotoreporta? z Dni Gminy, Z wizyt? w Neuvy, Relacja z sesji, Odznaczeni jubilaci, Pieni?dze z UE trafi? do Czernichowa,Lato dla wszystkich, Rozmowy, Konkursy, Zagadki,?wi?to Gminy w teleobiektywie.

 

SIERPIE? 2009

W numerze m.in.: Dalszy ci?g sporu o Sokó?k?; Pose? widmo; Oczyszczalnia czy bomba ekologiczna; Czym zajmuj? si? radni; Relacja z rozgrywek o puchar wójta; Zmiany w szko?ach i na drogach; Konkursy i wspomnienia; Fotoreporta? z do?ynek i po?egnania lata.

 

WRZESIE? 2009

W numerze m.in.: Nowe stawki cen za wod?. Przebudowy i remonty dróg. Propozycje zaj?? dla dzieci. Orka na tropie dzikich wysypisk. Szko?a z tradycjami. Sukces dziewcz?t z Wo?owic. Konkursy, wywiady i fotoreporta?e. Ponadto: Witamy w pierwszej klasie - zdj?cia uczniów klas pierwszych.

 

PA?DZIERNIK 2009

W numerze m.in.: Z wizyt? w gminnych szko?ach, Z?ote Pary, Inwestycje w szko?ach i na drogach, Relacja z sesji, Wiadomo?ci sportowe, Zawody w powiecie monachijskim okiem nastolatków, Hubertus 2009.

 

LISTOPAD 2009

W numerze m.in.: Relacja z sesji, II Powiatowy Bieg Niepodleg?o?ci, Zaproszenie na ?cie?k? ornitologiczn?, Informacje o gminnych inwestycjach, Stra?ackie poszukiwania kierowcy, Ponadto sport i sta?e rubryki.

 

GRUDZIE? 2009

W numerze m.in.:To by? rok; Z?ote my?li; Jak zwi?kszy? bud?et;Rozmowa z wójtem;Konkurs plastyczny rozstrzygni?ty; Po?ar w karczmie;Konkurs dla czytelników;Fotoreporta?e i sta?e rubryki.