Rok 2019

Kwiecie? 2019

W tym numerze: Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego – wa?ne informacje (str. 3), Co to znaczy znakowanie psów (str. 4), Wizyta Pary Prezydenckiej w Nowej Wsi Szlacheckiej (str.5), Jak Mateusz zosta? stra?akiem (str. 6), Historie podkrakowskie z gminy Czernichów (str. 10),Sportowe osi?gni?cia naszych uczniów (str. 12)

 

Marzec 2019

W tym numerze: Konkurs dla Kó? Gospody? Wiejskich (str. 3), Gmina Czernichów BLISKO swoich mieszka?ców - bezp?atna aplikacja (str. 4), Stop po?arom traw – stra?acy podsumowuj? i przestrzegaj?(str. 5), „Naukowiej” w Czernichowie (str. 6), Ogólnopolski Dzie? So?tysa (str. 6), Razem50 lat... i d?u?ej – medale za d?ugoletnie po?ycie ma??e?skie (str. 7), XVII Zimowy Turniej Pi?ki No?nej Seniorów (str. 11)

 

Luty 2019

W tym numerze: Kiermasz Wielkanocny i bieg terenowy w Rybnej (str. 2), O bud?ecie na rok2019 (str. 3), E-PIT – co to takiego? (str. 4), Symulowany po?ar – ?wiczenia OSP, JRG nr 3 PSP i Policji (str. 7), O ochronie powietrza – wa?ne informacje dla mieszka?ców (str. 2, 11, 12).

 

Stycze? 2019

W tym numerze: Apel wójta gminy Czernichów – w trosce o popraw? jako?ci powietrza (str. 3),Nieodp?atna pomoc prawna - zmiany w ustawie (str. 5), Zaproszenie do Neuvy – partnerskiej gminy we Francji (str. 6), Zimowe obowi?zki w?a?cicieli nieruchomo?ci (str. 7)