Rok 2019

Kwiecie? 2019

W tym numerze: Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wa?ne informacje (str. 3), Co to znaczy znakowanie psw (str. 4), Wizyta Pary Prezydenckiej w Nowej Wsi Szlacheckiej (str.5), Jak Mateusz zosta? stra?akiem (str. 6), Historie podkrakowskie z gminy Czernichw (str. 10),Sportowe osi?gni?cia naszych uczniw (str. 12)

 

Marzec 2019

W tym numerze: Konkurs dla K? Gospody? Wiejskich (str. 3), Gmina Czernichw BLISKO swoich mieszka?cw - bezp?atna aplikacja (str. 4), Stop po?arom traw stra?acy podsumowuj? i przestrzegaj?(str. 5), Naukowiej w Czernichowie (str. 6), Oglnopolski Dzie? So?tysa (str. 6), Razem50 lat... i d?u?ej medale za d?ugoletnie po?ycie ma??e?skie (str. 7), XVII Zimowy Turniej Pi?ki No?nej Seniorw (str. 11)

 

Luty 2019

W tym numerze: Kiermasz Wielkanocny i bieg terenowy w Rybnej (str. 2), O bud?ecie na rok2019 (str. 3), E-PIT co to takiego? (str. 4), Symulowany po?ar ?wiczenia OSP, JRG nr 3 PSP i Policji (str. 7), O ochronie powietrza wa?ne informacje dla mieszka?cw (str. 2, 11, 12).

 

Stycze? 2019

W tym numerze: Apel wjta gminy Czernichw w trosce o popraw? jako?ci powietrza (str. 3),Nieodp?atna pomoc prawna - zmiany w ustawie (str. 5), Zaproszenie do Neuvy partnerskiej gminy we Francji (str. 6), Zimowe obowi?zki w?a?cicieli nieruchomo?ci (str. 7)