Rok 2018

Grudzie? 2018

 

Pa?dziernik 2018

W tym numerze: ?eby ?y?o nam si? tu dobrze, po prostu jak u siebie - pisze wjt Szymon ?ytek (str. 2), Wybory Samorz?dowe 2018 wyniki i podsumowanie (str. 2 i 3), Gazyfikacja cz??ci gminy Czernichw najwa?niejsze informacje (str. 4), Rybna - miejscem niezwyk?ym (str.8), Hubertus 2018 (str. 14 i 15).

 

Wrzesie? 2018

W tym numerze: W przeddzie? wyborw - pisze Wjt Szymon ?ytek (str. 2 i 3), O minionej kadencji - Przewodnicz?cy Rady Gminy Czernichw Zbigniew K?dzierski (str. 3), Podsumowanie kadencji 2014-2018 (str. 4 - 19), Z podniesionym czo?em patrz? na to, co zrobili?my - rozmowa z Wicemarsza?kiem Wojewdztwa Ma?opolskiego Wojciechem Kozakiem (str. 26 i 27).

 

Sierpie? 2018

W tym numerze: Do?ynki to nasza najpi?kniejsza narodowa tradycja relacja i zdj?cia (str. 2i 3), Bezp?atne badania mammograficzne w Czernichowie (str. 4), Uczniowie pojad? do szko?y za darmo (str. 5), Wolontariaty M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej (str. 13), Wielkie Odkrywanie Ma?opolski g?osowanie trwa (str. 14).

 

Lipiec 2018

W tym numerze: O po?egnaniu ksi?dza proboszcza parafii w Czernichowie Wies?awa Grzechyni pisze wjt Szymon ?ytek (str. 2), Wybory Samorz?dowe 2018: Wyborca, czyli kto i gdzie mo?e g?osowa?? (str. 3), Dla kogo i kiedy bezp?atna pomoc prawna (str. 5), Wianki Czernichowskie (str. 8-11), Letni Turniej Pi?ki No?nej Seniorw 2018 o Puchar Wjta Gminy Czernichw (str. 15).

 
Więcej artykułów…