Rok 2015

Czerwiec 2015

W tym numerze: relacja z X sesji Rady Gminy Czernichw (str. 3), absolutorium (str. 4), wyniki wyborw na prezydenta RP w gminie Czernichw (str. 3), nowi stra?acy w gminie Czernichw(str. 7), trybuny dla kibicw (str. 8),Majwka w Nowej Wsi Szlacheckiej (str. 8).Str. 4 - kalendarz imprez w gminie Czernichw na lipiec

 

Maj 2015

W tym numerze:

?wi?to Kie?basy
Lisieckiej

 

Kwiecie? 2015

W tym numerze: relacja z VI sesji Rady Gminy Czernichw (str. 3); nowa strategia rozwoju gminy Czernichw przyj?ta (str. 5); wybory prezydenckie (str. 3); brzydkie zapachy w Przegini Duchownej (str. 7); zwi?zek ma??e?ski poza urz?dem? (str. 8)
Ponadto: stra? po?arna interweniuje (str. 9); XIII Zimowy Turniej Pi?ki No?nej Seniorw (str. 12)

 

Marzec 2015

Niech tegoroczne ?wi?ta Wielkanocne, ktre od zawsze nios? przes?anie zwyci?stwa ?ycia nad ?mierci? oraz dobra nad z?em, b?d? okazj? do wzajemnego okazania sobie mi?o?ci i szacunku. Z okazji ?wi?t Zmartwychwstania Pa?skiego ?yczymy wszystkim mieszka?com gminy Czernichw, aby sp?dzili je w atmosferze rado?ci, pokoju i zgody, otwarcia na potrzeby innych oraz ?yczliwo?ci. Szymon ?ytek wjt gminy Czernichw Zbigniew Maciej K?dzierski przewodnicz?cy Rady Gminy Czernichw Radni i So?tysi

 
Więcej artykułów…