Rok 2015

Listopad 2015

W tym numerze: relacja z uroczysto?ci z okazji 11 listopada (str. 3), relacja z XV sesji Rady Gminy Czernichw (str. 4), wybory parlamentarne (str. 5), wprowadzenie nazw ulic w Czernichowie i Rybnej (str. 6 ), modernizacja remizy OSP w Przegini Duchownej (str. 7). Ponadto: uczniowie nosz? odblaski (str. 8), policja wykry?a 7 kg marihuany (str. 10), szko?a z dobr? mark? (str. 14)

 

Pa?dziernik 2015

W tym numerze: wybory so?eckie (str. 3); Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czernichw (str. 4); czy pos?a? 6-latka do szko?y czy raczej zostawi? go d?u?ej w przedszkolu? (str. 5); relacja z XIV sesji Rady Gminy Czernichw (str. 13) Ponadto: w??czmy si? w Szlachetn? paczk? (str. 6); karate jako ?yciowa pasja (str. 11)

 

Wrzesie? 2015

W tym numerze: wybory parlamentarne (str. 3), referendum (str. 4), relacja z XIII sesji Rady Gminy Czernichw (str. 3), nabory do przedszkoli (str. 6), apel policji (str. 12)Ponadto: Gminne Do?ynki w Kamieniu (str. 8 ), medal dla wjta (str. 11 ), d?ugo wyczekiwane zaplecze dla sportowcw w Wo?owicach (str. 9)

 

Sierpie? 2015

W tym numerze: relacja z XII sesji Rady Gminy Czernichw (str. 3), komunikacja aglomeracyjnaw gminie Czernichw (str. 4), Przedstawmy si? (str. 6), nowe komputery w ZPO w Czernichowie(str. 7)Ponadto: Letni Turniej Pi?ki No?nej Seniorw (str. 10),Noc Kupa?y (str. 11),szykujemy si?do Szlachetnej paczki (str. 12)

 
Więcej artykułów…