REDAKCJA

Redaktor naczelny ORKI

Jan Bereza


Adres redakcji:
Urz?d Gminy Czernichw
ul. Gminna 1
32-070 Czernichw
tel/fax 012-270-26-09