Rok 2014

Listopad 2014 r.

Ponadto: relacje z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy Czernichów kadencji 2010-2014 (str. 3), zakończenie ważnej inwestycji w Przegini Narodowej (str. 8), nowe pojemniki na zużytą odzież (str. 8), Bądź widoczny na drodze! (str. 9), 10 lat działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Czernichowie (str. 12) oraz Narodowe Święto Niepodległości (str. 15)

 

Październik 2014

W tym numerze: relacja z LVII sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3), informacja wyborcza (str. 4), podsumowanie działalności kolejnych trzech komisji Rady Gminy Czernichów w kadencji 2010-2014 (str. 5-7), podsumowanie sezonu letniego przez Szymona Łytka, wójta gminy Czernichów (str. 10), nagroda dla przedsiębiorcy Stanisława Mądrego

 

Wrzesień 2014

 

W tym numerze: relacja z LVI sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3); część pierwsza podsumowania działalności komisji Rady Gminy w kadencji 2010-2014 (str. 4); przygotowanie szkół na przyjęcie sześciolatków i opinie niektórych dyrektorów szkół na temat nowego podręcznika dla pierwszoklasistów (str. 5); Bezpieczniej w Zagaciu (str. 6). Ponadto: opisujemy imprezę w Dąbrowie Szlacheckiej połączoną z zakończeniem budowy placu zabaw dla dzieci (str. 7); przedstawiamy kolejnych jubilatów, którzy przeżyli razem 50 lat (str. 10) Idziemy do wyborów – ogólna informacja dla wyborców na temat wyborów samorządowych zaplanowanych na 16 listopada (str. 3)

 

Sierpień 2014

 

W tym numerze: relacja z LV sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3), Gmina Czernichów w Metropolii Krakowskiej (str. 7-8), projek „Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego” (str. 4-5), rezolucje, które podjęli radni gminy Czernichów (str. 5-6), modernizacja drogi w centrum Czernichowa (str. 8), przypomnienie o obowiązku należytego utrzymania drzew (str. 6) Ponadto: relacja z Letniego Turniej Piłki Nożnej Dodatkowo informacja na temat zbliżających się wyborów na stronach 3-4

 

Lipiec 2014

 

W tym numerze: relacja z LIV sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3-4), o obowiązku przyłączenia się do kanalizacji (str. 4), o zabezpieczeniu ujęcia wody Rybna-Bednarze (str. 4) oraz Święcie Kiełbasy Lisieckiej – tym razem organizowanej w gminie Czernichów (str.6). Ponadto: o Karcie Dużej Rodziny (str. 5), o „Dniu Rodziny” w Kłokoczynie (str. 5).

 

Czerwiec 2014

 

W tym numerze: relacja z LIII sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3), wybory do Parlamentu Europejskiego (str. 4), o projekcie realizowanym w gminie Czernichów, w tym o zagrożeniu powodziowym w maju tego roku (str. 5-6) oraz o opracowaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (str. 9). Ponadto: strażacy świętowali (str. 11), rozstrzygnięto konkurs na nazwę Letniego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży (str. 12), sylwetka nowego komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach (str. 12).

 

Maj 2014

 

Kwiecień 2014

 

 

Marzec 2014

 

W tym numerze: relacje z sesji (str. 4), o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (str. 5-6), wybrane sprawy oświatowe (str. 12-13), o psach, które atakują dzieci (str. 3).
Ponadto: tu się dzieje (str. 8), o kobietach – liderkach (str. 7) i o możliwości zgłoszenia dziur w drodze (str. 6)

 

Luty 2014

 

W tym numerze: o Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (str. 3) i Zintegrowanym Systemie Pacjenta(str. 7), o spłaconym wozie pożarniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Wołowic(str. 5), o wynikach przeprowadzonej kontroli przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (str. 6) i projekcie Ochotniczej Straży Pożarnej z Czernichowa (str. 5).
Ponadto: Medale za długoletnie pożycie małżeńskie (str. 8), VIII Gminny Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych (str. 7), o poszukiwaniach nowych druhów (str. 9) i spotkaniu opłatkowym w Rybnej (str. 14)

 

Styczeń 2014

 

W numerze: Relacja z sesji Rady Gminy Czernichów (str. 4), o pracy radnych w 2013 roku (str. 6-7 ),
Szymon Łytek,wójt gminy Czernichów o nowym budżecie (str. 2-3), o długoletniej modernizacji oczyszczalni w
Przegini Duchownej (str. 8). Ponadto: o nowym Stowarzyszeniu DOBRO POWRACA (str. 5),
konkurs plastyczny z cyku „Pocztówka do mojego przyjaciela” (str. 9), o darach przekazanych przezstrażaków (str. 10) i o kolędnikach z Czernichowa (str. 9)