Rok 2007

LUTY 2007

 

W numerze m.in.: " o pomocy społecznej " 5-lecie Towarzystwa Przyjacioł Kamienia " relacja z sesji " plan pracy Rady Gminy Czernichów " Orka sportowa " jasełka " prawa pacjenta.

 

MARZEC-KWIECIEŃ 2007

 

W numerze m.in.: " Rezolucja Rady Gminy " linia kolejowa Balice-Czernichów " o produktach regionalnych " kłopoty ze zmiana granic " skandalu w oczyszczalni ciąg dalszy " rozmowa z Januszem Fajto - radnym
powiatu krakowskiego " Orka strażacka " zmiany organizacyjne w UG" Orka profilaktyczna.

 

MAJ 2007

 

w numerze m.in.: " Wojewoda zaskarżył plan zagospodarowania przestrzennego gminy " Odznaczeni Jubilaci " Ministerstwo nie da pieniędzy uczniom " Orka sportowa " co się dzieje w oczyszczalni " Orka profilaktyczna " wycieczka do Wygiełzowa i Lipowca.

 

CZERWIEC 2007

 

W numerze m.in.: " Co się stało w Kamieniu? " Agroturystyka na śmietniku? " Rozmowa o ZPO w Rybnej " Przedstawiamy naszych dzielnicowych " Orka strażacka " Relacja z sesji Rady Gminy " Profilaktyka 

LIPIEC-SIERPIEŃ 2007

 

w numerze m.in.: " Relacja z Dni Gminy 2007 " Co będzie z oczyszczalnią ścieków? " Orka" Oświatowa" Rozmowa z Przewodniczącym Rady Gminy. " Sala gimnastyczna w Kamieniu" Produkty regionalne" Orka profilaktyczna" Elektrownie na naszych dachach?" Orka wakacyjna

 

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2007

 

w numerze m.in.: " Orka Oświatowa " Rozmowa o budżecie gminy " Opłata adiacencka" Orka profilaktyczna " Rozmowa z prezesem Farminy " Polemika z GOPS " Relacje z sesji Rady Gminy" Fragment wspomnień Władysława Życha z Czułówka

 

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2007

 

 

W numerze m.in.: " Relacja ze Święta Niepodległości " Odwiedziny francuskich przyjaciół " Strażacy dzieciom Ukrainy " Konkurs "Najpiękniejsza posesja" " Wybory nowych sołtysów " Hubertus 2007" Relacje z sesji Rady Gminy.