Rok 2017

Listopad 2017

W tym numerze: O inwestycjach w Rusocicach, Kłokoczynie i Czernichówku (str. 3 i 4), Relacja z sesji Rady Gminy Czernichów (str. 4 i 5), Gminna Spółka Wodna w Czernichowie, czyli o melioracjach(str. 7), Debata o bezpieczeństwie w urzędzie gminy (str. 8 i 9), Dlaczego nie nosimy odblasków (str. 10), Święto Niepodległości – patriotycznie

 

Październik 2017

W tym numerze: O działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza pisze w apelu do mieszkańców wójt Szymon Łytek (str. 3), Relacja z sesji Rady Gminy Czernichów (str. 4), Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernichów – ważne informacje (str. 5), Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – co się zmieniło (str. 5), Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa małopolskiego (str. 7), Dzień Edukacji Narodowej (str. 9), Adrenalina działa na naszą korzyść - szkolenia z pierwszej pomocy(str. 12).

 

Wrzesień 2017

W tym numerze: O programie PROSUMENT i o termomodernizacji przedszkola w Wołowicach pisze wójt Szymon Łytek (str. 2 i 3), O miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kamień i Nowa Wieś Szlachecka (str. 4 i 5), Nowy rok szkolny: co nowego w szkołach?(str. 9 i 10), Wspomnienia z wakacyjnych obozów (str. 13), XVIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy Wisłą (str. 15), O uprzedzeniach i przebaczeniu - sztuka teatralna w Rusocicach (str. 16).

 

Lipiec - Sierpień 2017

W tym numerze: O budżetach sołeckich pisze wójt Szymon Łytek (str. 2), Program „Rodzina500+” - jakie zmiany? (str. 5), Bio gazownia w Czernichowie: za i przeciw (str. 7), Wizyta delegacji z Francji (str. 11), Przeżyjmy to jeszcze raz – jak bawiliśmy się latem w gminie (str. 16-19),Mistrzyni karate z Czernichowa – rozmowa z Magdą Robakiewicz (str. 23), Zaproszenie na XVIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy Wisłą (str. 24)

 
Więcej artykułów…