Rok 2016

Czerwiec 2016

 

W tym numerze Orki: relacja z XXII sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3), konsultacje w sprawie wprowadzenia nazw ulic (str. 4), nabory do przedszkoli (str. 5), Światowe Dni Młodzieży (str. 6). Ponadto: terminarz atrakcji na wakacje (str. 7), uroczytości w Zagaciu (str. 13)

 

Maj 2016

 

W tym numerze Orki: relacja z XXI sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3 ), Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy Czernichów na lata 2015-2030 (str. 4), powstanie klasa integracyjna (str. 8). Ponadto: konsultacje w sprawie nazw ulic w Rybnej i Czernichowie (str. 10), Festiwal nauki (str. 12 ), nowe kierunki w ZSRCKU w Czernichowie (str. 14).

 

Kwiecień 2016

 

W tym numerze: modernizacja dróg gminnych (str. 2), rozbudowa przedszkola w Przegini Duchownej (str. 3), relacja z XX sesji Rady Gminy Czernichów (str. 4), napisy na murach nadal straszą (str. 5 ) Ponadto: niebezpieczne wypalanie traw (str. 5), „Tu mieszkam, tu płacę podatki” (str. 6), działalność Szkoły Podstawowej w Kłokoczynie (str. 8).

 

Marzec 2016

W tym numerze: Relacja z XVIX sesji Rady Gminy Czernichów, Informacja o projekcie 500+, Wielkanoce zwyczaje, Konsultacje w sprawie ośrodka doskonalenia techniki jazdy w Wołowicach, ZPO w Wołowicach – Wiarygodną szkołą

 
Więcej artykułów…