Rok 2015

Listopad 2015

 

W tym numerze: relacja z uroczystości z okazji 11 listopada (str. 3), relacja z XV sesji Rady Gminy Czernichów (str. 4), wybory parlamentarne (str. 5), wprowadzenie nazw ulic w Czernichowie i Rybnej (str. 6 ), modernizacja remizy OSP w Przegini Duchownej (str. 7). Ponadto: uczniowie noszą odblaski (str. 8), policja wykryła 7 kg marihuany (str. 10), szkoła z dobrą marką (str. 14)

 

Październik 2015

 

W tym numerze: wybory sołeckie (str. 3); Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czernichów (str. 4); czy posłać 6-latka do szkoły czy raczej zostawić go dłużej w przedszkolu? (str. 5); relacja z XIV sesji Rady Gminy Czernichów (str. 13) Ponadto: włączmy się w „Szlachetną paczkę” (str. 6); karate jako życiowa pasja (str. 11)

 

Wrzesień 2015

 

W tym numerze: wybory parlamentarne (str. 3), referendum (str. 4), relacja z XIII sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3), nabory do przedszkoli (str. 6), apel policji (str. 12)Ponadto: Gminne Dożynki w Kamieniu (str. 8 ), medal dla wójta (str. 11 ), długo wyczekiwane zaplecze dla sportowców w Wołowicach (str. 9)

 

Sierpień 2015

 

W tym numerze: relacja z XII sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3), komunikacja aglomeracyjnaw gminie Czernichów (str. 4), Przedstawmy się (str. 6), nowe komputery w ZPO w Czernichowie(str. 7)Ponadto:  Letni  Turniej  Piłki  Nożnej  Seniorów  (str.  10),„Noc  Kupały”  (str.  11),szykujemy  siędo „Szlachetnej paczki” (str. 12)

 
Więcej artykułów…