Rok 2016

Październik 2016

W tym numerze: relacja z XXVI sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3), sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych (str. 4), biblioteka to nie tylko wypożyczalnia (str. 5), relacja ze spływu kajakowego (str. 7)Ponadto: Przedstawmy się – Zespół Placówek Oświatowych w Czernichowie (str. 7)

 

Wrzesień 2016

W tym numerze: Dożynki Gminne 2016 (str. 2), relacja z XXV sesji Rady Gminy Czernichów(str. 4), ulice w Czernichowie będą miały nazwy (str. 6), dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków (str. 5), uczniowie odkrywają Francję (str. 12)

 

Sierpień 2016

Dożynki Gminne 2016

 

Lipiec 2016

 

Czernichów Czułówek Dąbrowa Szlachecka Kamień Kłokoczyn Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna Przeginia Narodowa Rusocice Rybna Wołowice Zagacie ORKA egzemplarz bezpłatny lipiec 2016 Gmina Czernichów ISNN 1428-6920W tym numerze m.in.: relacja z XXIII sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3), Program 500+ (str. 4),terminarz wypoczynku dla uczniów na sierpień (str. 4),relacja z VI Parafiady (str. 2), Bieg wokół Kamienia  (str.  5)punkt  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  z  terenu  Czernichów(str. 4)

 
Więcej artykułów…