Rok 2016

Sierpień 2016

Dożynki Gminne 2016

 

Lipiec 2016

 

Czernichów Czułówek Dąbrowa Szlachecka Kamień Kłokoczyn Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna Przeginia Narodowa Rusocice Rybna Wołowice Zagacie ORKA egzemplarz bezpłatny lipiec 2016 Gmina Czernichów ISNN 1428-6920W tym numerze m.in.: relacja z XXIII sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3), Program 500+ (str. 4),terminarz wypoczynku dla uczniów na sierpień (str. 4),relacja z VI Parafiady (str. 2), Bieg wokół Kamienia  (str.  5)punkt  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  z  terenu  Czernichów(str. 4)

 

Czerwiec 2016

 

W tym numerze Orki: relacja z XXII sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3), konsultacje w sprawie wprowadzenia nazw ulic (str. 4), nabory do przedszkoli (str. 5), Światowe Dni Młodzieży (str. 6). Ponadto: terminarz atrakcji na wakacje (str. 7), uroczytości w Zagaciu (str. 13)

 

Maj 2016

 

W tym numerze Orki: relacja z XXI sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3 ), Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy Czernichów na lata 2015-2030 (str. 4), powstanie klasa integracyjna (str. 8). Ponadto: konsultacje w sprawie nazw ulic w Rybnej i Czernichowie (str. 10), Festiwal nauki (str. 12 ), nowe kierunki w ZSRCKU w Czernichowie (str. 14).

 
Więcej artykułów…